Office
Journal Information
 • 工程力学
  Engineering Mechanics
  (月刊,1984年创刊)
  主管单位:中国科学技术协会
  主办单位:中国力学学会
  主 编:陆新征
  编辑出版:《工程力学》编辑部
  ISSN 1000-4750 CN 11-2595/O3
Current Issue
Volume 36 Issue 3, 29 March 2019
  
REVIEW ON ASEISMIC BEHAVIOR OF PRECAST PIERS: NEW MATERIAL, NEW CONCEPT, AND NEW APPLICATION
WANG Jing-quan, WANG Zhen, GAO Yu-feng, ZHU Jun-zheng
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 1-23.
Abstract ( 208 ) HTML PDF(17514KB) ( 221 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.10.ST03
FREE VIBRATION ANALYSIS OF RIBBED SKEW PLATES WITH A MESHFREE METHOD
QIN Xia, LIU Shan-shan, WU Yu, PENG Lin-xin
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 24-32,39.
Abstract ( 90 ) HTML PDF(1909KB) ( 66 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0006
STRUCTURAL SOLUTIONS OF LARGE-SCALE ENGINEERING PROJECTS BASED ON ENGINEERING MECHANICS
LÜ Hai-shuang, ZHOU Bei-lei, CAO Qian, WANG Yang
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 40-52.
Abstract ( 142 ) HTML PDF(11893KB) ( 106 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.08.ST10
STUDY ON THE SEISMIC BEHAVIOR OF GRADED YIELDING METAL DAMPERS
CHEN Yun, JIANG Huan-jun, LIU Tao, WAN Zhi-wei, LU Zheng
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 53-62.
Abstract ( 121 ) HTML PDF(5460KB) ( 119 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0036
OPTIMAL VIBRATION SENSOR PLACEMENT FOR BRIDGES USING GRADATION-IMMUNE FIREFLY ALGORITHM
YANG Zhen-wei, ZHOU Guang-dong, YI Ting-hua, LI Hong-nan
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 63-70.
Abstract ( 66 ) HTML PDF(910KB) ( 46 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0075
GENERALIZED FORCE CALCULATION METHOD AND UNCERTAINTY ANALYSIS OF NONLINEAR MODE STRUCTURE IN HFFB TESTS
LIANG Hong-chao, LOU Wen-juan, DING Hao, BIAN Rong
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 71-78.
Abstract ( 47 ) HTML PDF(824KB) ( 28 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0008
SEISMIC DESIGN AND PERFORMANCE OF HINGED TRUSS FRAME STRUCTURES
JIANG Qing, WANG Han-qin, FENG Yu-long, CHONG Xun
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 105-113.
Abstract ( 44 ) HTML PDF(719KB) ( 44 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0001
EXPERIMENTAL STUDY ON DYNAMIC DEFORMATION CHARACTERISTICS OF ROCKFILL MATERIALS UNDER DIFFERENT STRESS PATHS
ZHANG Ling-kai, WANG Rui, ZHANG Jian-min, TANG Xin-jun
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 114-120,130.
Abstract ( 51 ) HTML PDF(673KB) ( 45 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0072
INCREMENTAL DAMAGE ANALYSIS OF NONLINEAR SINGLE-DEGREE-FREEDOM SYSTEMS SUBJECTED TO MAINSHOCK-AFTERSHOCK EARTHQUAKE SEQUENCES
YU Xiao-hui, QIAO Yu-meng, DAI Kuang-yu, TAO Jing, LU Da-gang
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 121-130.
Abstract ( 69 ) HTML PDF(553KB) ( 61 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.12.0941
INFLUENCES OF THE FUNDAMENTAL FREQUENCY ON THE WIND DYNAMIC EFFECTS OF A HYPERBOLIC COOLING TOWER
ZHANG Jun-feng, ZHU Bing, YANG Jun-hui, GE Yao-jun, ZHAO Lin
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 131-138,202.
Abstract ( 67 ) HTML PDF(546KB) ( 30 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0020
A STUDY ON STRUCTURAL SEISMIC CONTROL PERFORMANCE BY NONLINEAR ENERGY SINKS WITH NEGATIVE STIFFNESS
CHEN Yang-yang, CHEN Kai, TAN Ping, CHANG Chia-ming
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 149-158.
Abstract ( 59 ) HTML PDF(772KB) ( 60 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0053
STUDY ON THE SHEAR RESISTING MECHANISM AND STRENGTH FOR AN INNOVATIVE COMPOSITE SHEAR CONNECTOR
CHEN Hai, GUO Zi-xiong, LIU Yang, GUO Li-tao
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 159-168.
Abstract ( 61 ) HTML PDF(6346KB) ( 48 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0058
MECHANISM ANALYSIS OF STRUCTURED LOESS FRACTURING GROUTING
ZHOU Ming-ru, LU Guo-wen, WANG Teng, WANG Jin-wei
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 169-181.
Abstract ( 43 ) HTML PDF(2442KB) ( 46 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0067
ANALYSIS OF ASEISMIC PERFORMANCE OF HIGH STRENGTH STEEL COMPOSITE K-ECCENTRICALLY BRACED FRAMES
TIAN Xiao-hong, SU Ming-zhou, LIAN Ming, LI Shen, WANG Feng
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 182-191.
Abstract ( 35 ) HTML PDF(1238KB) ( 49 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.12.0962
RESEARCH ON SURFACE DEFECTS AND FATIGUE EFFECTS AT RIB-TO-CROSSBEAM WELDED JOINTS OF ORTHOTROPIC STEEL BRIDGE DECKS
HUANG Yun, ZHANG Qing-hua, GUO Ya-wen, BU Yi-zhi
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 203-213,223.
Abstract ( 57 ) HTML PDF(5226KB) ( 27 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.12.0973
EXPERIMENT STUDY ON THE SHEAR CAPACITY OF STEEL REINFORCED CONCRETE HOLLOW COMPOSITE BEAMS
YU Yun-long, YANG Yong, XUE Yi-cong, LIU Ya-ping, JIANG Xue-ya
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 214-223.
Abstract ( 77 ) HTML PDF(3323KB) ( 63 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.12.0991
EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY ON AXIAL MECHANICAL PROPERTIES OF PIPELINE UNDER PSEUDO-STATIC LOADING
ZHONG Zi-lan, WANG Shu-rui, DU Xiu-li, LI Li-yun, HOU Ben-wei
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 224-230,239.
Abstract ( 63 ) HTML PDF(1459KB) ( 31 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.12.0914
DETERMINATION OF FRACTURE TOUGHNESS AND YIELD STRENGTH OF HOT ROLLED CARBON STEEL BASED ON BOUNDARY EFFECT THEORY
GUAN Jun-feng, XIE Chao-peng, HU Xiao-zhi, YAO Xian-hua, BAI Wei-feng
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 231-239.
Abstract ( 50 ) HTML PDF(1024KB) ( 37 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.07.0988
SIMILARITY PARAMETER ANALYSIS OF AEROELASTIC MODEL FOR NON-RIGID STRATOSPHERIC AIRSHIP
LI Tian-e, SUN Xiao-ying, WU Yue, WANG Chang-guo
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 240-246,256.
Abstract ( 33 ) HTML PDF(628KB) ( 25 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0012
MULTI-MATERIAL TOPOLOGY OPTIMIZATION OF STEADY-STATE HEAT CONDUCTION STRUCTURE UNDER PERIODIC CONSTRAINT
ZHAO Qing-hai, ZHANG Hong-xin, HUA Qing-song, JIANG Rong-chao, YUAN Lin
Engineering Mechanics, 2019, 36 (3): 247-256.
Abstract ( 55 ) HTML PDF(1093KB) ( 38 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.01.0002