Office
Journal Information
 • 工程力学
  Engineering Mechanics
  (月刊,1984年创刊)
  主管单位:中国科学技术协会
  主办单位:中国力学学会
  主 编:陆新征
  编辑出版:《工程力学》编辑部
  ISSN 1000-4750 CN 11-2595/O3
Current Issue
Volume 35 Issue 11, 29 November 2018
  
SIMULATION OF FLUCTUATING WIND VELOCITY CONTINUOUS STOCHASTIC FIELD BY DIMENSION REDUCTION APPROACH
LIU Zhang-jun, YE Yong-you, LIU Zeng-hui
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 8-16.
Abstract ( 106 ) HTML PDF(446KB) ( 70 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.07.0570
STUDY ON BENDING STATE NONLINEARITY OF SHIELD-TUNNEL RING JOINTS
ZHANG Jing, HE Chuan, GENG Ping, CHEN Ping-liang, LU Zhi-kai
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 35-44.
Abstract ( 82 ) HTML PDF(1373KB) ( 64 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.08.0624
BLOCKAGE-EFFECTS AND AMPLITUDE CONVERSION OF VORTEXINDUCED VIBRATION FOR FLAT-BOX GIRDER
LI Yong-le, CHEN Xing-yu, WANG Bin, ZHU Le-dong
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 45-52,78.
Abstract ( 67 ) HTML PDF(2449KB) ( 52 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.07.0576
RESEARCH ON ASEISMIC PERFORMANCE OF PRC COUPLING BEAM-HYBRID COUPLED SHEAR WALL SYSTEM
TIAN Jian-bo, SHI Qing-xuan, LIU Yun-he, LI Shen, MA Hui
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 53-67.
Abstract ( 103 ) HTML PDF(1873KB) ( 70 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.07.0575
NEW METHOD FOR CALCULATION OF TIME-DEPENDENT RELIABILITY OF RC BRIDGES
YE Xin-yi, WANG Cao, LI Quan-wang
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 86-91.
Abstract ( 100 ) HTML PDF(416KB) ( 71 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0667
ECONOMIC DECISION MODEL FOR BLAST RESISTANT PROTECTION MEASURES OF STRUCTURES
LIU Chun-lin, FAN Jun-yu, CHEN Zhao-hui
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 99-105.
Abstract ( 72 ) HTML PDF(357KB) ( 55 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.06.0511
EXPERIMENTAL STUDY ON ASEISMIC BEHAVIOR OF RC BEAM-COLUMN JOINTS STRENGTHENED WITH PRESTRESSED STEEL STRIPS
YANG Yong, CHEN Zhan, WANG Nian-nian, ZHANG Bo
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 106-114,154.
Abstract ( 83 ) HTML PDF(3839KB) ( 55 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.07.0555
ASEISMIC BEHAVIOR OF COMPOSITE SHEAR WALL WITH STIFFENED DOUBLE STEEL PLATES AND INFILLED CONCRETE
ZHANG Wen-yuan, WANG Ke, WANG Qiang, CHEN Yong, ZHOU Yu, DING Yu-kun
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 125-133.
Abstract ( 71 ) HTML PDF(4184KB) ( 51 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.06.0482
STUDY ON ASEISMIC RELIABILITY OF ISOLATED STRUCTURES BASED ON PROBABILITY STATISTICS METHOD
DANG Yu, ZHANG Zhe-xun, LI Yong-tao, XIE Peng-fei
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 146-154.
Abstract ( 72 ) HTML PDF(561KB) ( 49 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.07.0591
EXPERIMENTAL STUDY ON ASEISMIC BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS WITH GRADE 600 MPa STEEL BARS
LI Yi-zhu, CAO Shuang-yin, XU Peng-jie, NI Xiang-yong
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 181-189.
Abstract ( 110 ) HTML PDF(1358KB) ( 73 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.08.0659
HOLOGRAPHIC IDENTIFICATION MODEL OF WHEEL & RAIL CONTACT FORCE FOR HIHG-SPEED RAILWAY
SUN Shan-chao, LIU Jin-zhao, WANG Wei-dong, LIU Xiao-ming, WEI Yue-guang
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 190-196.
Abstract ( 63 ) HTML PDF(563KB) ( 22 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.08.0603
STUDY ON CHARACTERIZATION TEST METHOD OF NONLINEAR INTERNAL RESONANCE OF FIBER-REINFORCED COMPOSTE THIN PLATE
LI Hui, LIANG Xiao-long, CHANG Yong-le, WEN Bang-chun
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 197-205,222.
Abstract ( 33 ) HTML PDF(2728KB) ( 14 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.08.0652
STUDY ON FATIGUE PROPERTIES OF TA17 ALLOY SLICE BY MILLIMETER-SIZED SPECIMEN
YIN Tao, CAI Li-xun, CHEN Hui, YAO Di
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 206-215.
Abstract ( 40 ) HTML PDF(2440KB) ( 29 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.08.0607
EXPERIMENTAL STUDY ON THERMAL-STRUCTURAL BEHAVIOR OF THIN-WALLED CARBON/EPOXY COMPOSITE BOOM
LI Yi-po, HU Jian-hui, CHEN Wu-jun, YANG De-qing, FANG Guang-qiang, PENG Fu-jun
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 232-239.
Abstract ( 53 ) HTML PDF(1485KB) ( 32 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.07.0572
MANOEUVRABILITY ANALYSIS OF AN ICEBREAKER BASED ON DISCRETE ELEMENT METHO
DI Shao-cheng, WANG Qing, XUE Yan-zhuo, LI Jia-lin
Engineering Mechanics, 2018, 35 (11): 249-256.
Abstract ( 77 ) HTML PDF(2008KB) ( 50 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0698