Office
Journal Information
 • 工程力学
  Engineering Mechanics
  (月刊,1984年创刊)
  主管单位:中国科学技术协会
  主办单位:中国力学学会
  主 编:陆新征
  编辑出版:《工程力学》编辑部
  ISSN 1000-4750 CN 11-2595/O3
Current Issue
Volume 35 Issue 8, 29 August 2018
  
ADVANCES IN RESEARCHES ON STOCHASTIC DAMAGE MODELS OF CONCRETE
YU Zhi-wu, SHAN Zhi
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 1-8,13.
Abstract ( 112 ) HTML PDF(491KB) ( 89 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.05.ST13
PROOF OF ADAPTIVE TIME-STEP SIZE FORMULA BASED ON MAXIMUM NORM IN TIME INTEGRATION OF LINEAR ELEMENTS
YUAN Quan, YUAN Si, LI Yi, YAN Wei-ming, XING Qin-yan
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 9-13.
Abstract ( 91 ) HTML PDF(236KB) ( 39 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.03.0106
NUMERICAL SIMULATION OF INHOMOGENEOUS MATERIAL USING EXTENDED ELEMENT-FREE GALERKIN METHOD
WANG Feng, LIN Gao, ZHOU Yi-hong, ZHAO Chun-ju, ZHOU Hua-wei
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 14-20,66.
Abstract ( 76 ) HTML PDF(2749KB) ( 35 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0291
INTENSITY MEASURES FOR SEISMICALLY ISOLATED TALL BUILDINGS
YANG Can-tian, XIE Lin-lin, LI Ai-qun, ZENG De-min, LIU Li-de
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 21-29.
Abstract ( 131 ) HTML PDF(702KB) ( 62 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.07.0531
EXPERIMENTAL STUDY ON DOMESTIC LOW YIELD POINT STEELS UNDER CYCLIC LOADING
SHI Gang, WANG Xun, GAO Yang, ZHANG Yong
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 30-38.
Abstract ( 95 ) HTML PDF(2337KB) ( 49 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.08.0617
PROBABILITY ANALYSIS OF POUNDING SEPARATION DISTANCE OF BRIDGES SUBJECTED TO EARTHQUAKE EXCITATIONS
JIA Hong-yu, DU Xiu-li, LI Lan-ping, HUANG Sheng-qian, ZHENG Shi-xiong
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 39-45.
Abstract ( 67 ) HTML PDF(432KB) ( 59 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.03.0263
TEMPERATURE EFFECTS ON THE MID-SPAN VERTICAL DISPLACEMENT OF A CABLE-STAYED BRIDGE
ZHOU Yi, SUN Li-min, XIE Mo-wen
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 46-54.
Abstract ( 51 ) HTML PDF(826KB) ( 39 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0272
DYNAMIC FAILURE ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE SLAB BASED ON COHESIVE ELEMENT UNDER EXPLOSIVE LOAD
WU Zhi-jun, ZHANG Peng-lin, LIU Quan-sheng, LI Wan-feng, JIANG Wei-zhong
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 79-90,110.
Abstract ( 98 ) HTML PDF(17399KB) ( 26 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0270
EXPERIMENTAL STUDY ON THE AXIAL COMPRESSION OF THIN-WALLED STEEL TUBE/BAMBOO-PLYWOOD COMPOSITE HOLLOW COLUMNS
ZHOU Jing, CHEN Zhuo-sheng, ZHAO Wei-feng, YANG Bin
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 91-99.
Abstract ( 71 ) HTML PDF(754KB) ( 31 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0278
DIRECT DISPLACEMENT-BASED SEISMIC DESIGN METHOD OF SRC COLUMN-STEEL BEAM HYBRID FRAMES
CHU Liu-sheng, LIU Jing, WANG Shen-wei, ZHAO Jun
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 100-110.
Abstract ( 47 ) HTML PDF(542KB) ( 42 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0283
EXPERIMENTAL STUDY AND NUMERICAL ANALYSIS OF CORRODED RC BEAMS STRENGTHENED WITH U-SHAPED PLATE
ZHANG Jian-ren, XIAO Lin-fa, PENG Jian-xin, TANG Huang
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 111-121.
Abstract ( 56 ) HTML PDF(2688KB) ( 31 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0286
DESIGN AND BEHAVIOR STUDY ON REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS WITH SELF-CENTERING CAPABILITY
XIAO Shui-jing, XU Long-he, LU Xiao
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 130-137.
Abstract ( 63 ) HTML PDF(2108KB) ( 41 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0296
STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES AND ITS INFLUENCE FACTORS FOR SHORT SHEAR LINKS
HU Shu-jun, XIONG Jin-gang, WANG Zhan
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 144-153.
Abstract ( 68 ) HTML PDF(2777KB) ( 45 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0306
MODEL CORRECTION FACTOR METHOD BASED APPROACH FOR RELIABILITY ANALYSIS OF SPATIALLY VARIABLE SLOPES
JIANG Shui-hua, YAO Chi, YANG Jian-hua, JIANG Qing-hui, HUANG Jin-song
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 154-161.
Abstract ( 66 ) HTML PDF(699KB) ( 47 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0308
EXPERIMENTAL STUDY ON I-SHAPED PRECAST REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS USING BOLTED CONNECTIONS
SUN Jian, QIU Hong-xing, TAN Zhi-cheng, JIANG Hong-bo
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 172-183,191.
Abstract ( 76 ) HTML PDF(4165KB) ( 59 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0313
INTERFACE BOND BEHAVIOR BETWEEN CIRCLE STEEL TUBE AND HIGH STRENGTH CONCRETE AFTER HIGH TEMPERATURES
CHEN Zong-ping, LIU Xiang, ZHOU Wen-xiang
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 192-200,256.
Abstract ( 76 ) HTML PDF(2364KB) ( 31 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.03.0226
RESEARCH ON THE COMPRESSIVE FATIGUE PROPERTIES OF HIGH STRENGTH CONCRETE AFTER HIGH TEMPERATURE
ZHAO Dong-fu, GAO Hai-jing, LIU Yu-chen, LIU Hui-xuan, JIA Peng-he
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 201-207,229.
Abstract ( 47 ) HTML PDF(681KB) ( 31 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0316
RESEARCH ON OPTIMUM DAMPING PARAMETERS OF AN ENERGY DISSIPATION STRUCTURE BASED ON THE SUPPORT STIFFNESS
LAN Xiang, PAN Wen, BAI Yu, ZHANG Long-fei, YU Wen-zheng
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 208-217.
Abstract ( 74 ) HTML PDF(691KB) ( 43 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.11.0810
MULTI-NODE DETECTION TECHNIQUE OF THREADED DRILL PIPE COMPOUND LOADS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSING
GENG Shu-wei, YU You-long, MEI Yu-jie, ZHAO Zeng, YIN Shen, LAI Xiao-ming
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 230-235.
Abstract ( 40 ) HTML PDF(566KB) ( 37 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0269
RESEARCH ON MECHANICAL MECHANISM OF SHEAR DILATANCY FOR GRANULAR FLOW LUBRICATION
MENG Fan-jing, LIU Kun, WU Hua-wei
Engineering Mechanics, 2018, 35 (8): 236-244.
Abstract ( 56 ) HTML PDF(3584KB) ( 27 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0282