ANALYSIS FOR DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF UNDERGROUND SPACE IN GUANGZHOU
ZHANG Ji-chao;DING Xiao-min;PANG Yong-shi;LI Wu-ping;TONG Hua-wei;ZHENG Xian-chang;XU Yong
Engineering Mechanics . 2009, (增刊Ⅱ): 106 -114 .