A COUPLED POROCHEMOTHERMOELASTIC MODEL FOR A BOREHOLE IN SHALES
SHENG Jin-chang;LIU Ji-shan;XU Xiao-chen;;ZHAN Mei-li
Engineering Mechanics . 2009, (12): 240 -245 .