APPLICATION OF LACONIC NOTATIONS IN FORMULA DERIVATION AND CALCULATION OF COMPONENTS IN TENSOR ANALYSIS
SHI Jiao;WANG Zheng-zhong;CAI Kun
Engineering Mechanics . 2006, (10): 45 -48 .